برچسب‌های نوشته ‘عکس زایمان سزارین’

عکس : زایمان به شیوه سزارین

فوریه 2nd, 2010
  • وب – ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین

    بیمارستان هایی كه آمار زایمان به روش سزارین در آنها بیش از 15 درصد باشد جریمه می شوند. ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین
    وب – پست های ابر عکس زایمان طبیعی
  • بیمارستان هایی كه آمار زایمان به روش سزارین در آنها بیش از 15 درصد باشد جریمه می شوند. ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین ادامه نوشتهعکس : زایمان به شیوه سزارین